Het maken van kunst biedt mij de mogelijheid mijn kijk op de mensheid, mijn beleving en mijn dromen te verbeelden. Figuratief en surrealistisch werken leent zich hier goed voor.
Van belang zijn het verhaal, het karakter en de emotie die tot uitdrukking komen. Het is aan de kijker hier een persoonlijke vertaling aan te geven.
 
Opleiding:
Beeldhouwcentrum Koudum
KunstAcademieFriesland Leeuwarden
 
Clasina Flapper
Tsjaerddyk 40
8773 KN  Folsgare
06 27347163
c.s.flapper@hotmail.nl