Het maken van kunst biedt mij de mogelijheid mijn kijk op de mensheid, mijn beleving en mijn dromen te verbeelden. Figuratief en surrealistisch werken leent zich hier uitstekend voor.
Van belang zijn het verhaal, het karakter en de emotie die tot uitdrukking komen. Het is aan de kijker hier een persoonlijke vertaling aan te geven.
 
De opleiding tot beeldhouwer heb Ik bij het "beeldhouwcentrum Koudum"  gevolgd.
Momenteel volg ik in Leeuwarden het 4e jaar vd KunstAcademieFriesland.
 
Clasina Flapper
Tsjaerddyk 40
8773 KN  Folsgare
0515-336683 / 06-27347163                  c.s.flapper@hetnet.nl